16/12 & 18/12 Fortsatt distansundervisning på gymnasiet efter jullovet

För att minska smittspridning av covid-19 förlänger Uppsala kommun fjärr- och distansundervisningen för de kommunala gymnasieskolorna till 19 februari.

Uppsala kommuns gymnasieledning har utifrån nuvarande läge beslutat att det inte skulle vara önskvärt att alla gymnasieelever återgår till klassrumsundervisning samtidigt efter jullovet under det fortsatt höga smittläget i Uppsala. Därför förlängs fjärr- och distansundervisningen för de kommunala gymnasieskolorna.

– Det är ett tråkigt men nödvändigt beslut under de omständigheter som råder med fortsatt hög smittspridning i Uppsala. Vi måste alla göra allt vi kan för att minska smittspridningen så att vi kan återgå till klassrumsundervisning igen, säger Christine Kastner Johnson, gymnasiechef på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun.

Gäller från 12 januari

Beslutet är fattat med stöd av förordningen 2020:115 som ger gymnasieskolor möjlighet att vidta åtgärder för att undvika trängsel i skollokalerna och minska smittspridning. Fjärr- och distansundervisningen för de kommunala gymnasieskolorna gäller från och med tisdag 12 januari 2021 och som längst till fredag 19 februari under förutsättning att det inte kommer nya regler mot smittspridning från regeringen under perioden fram till och med vecka 1. Uppdatering; regeringen har den 18/12 meddelat att distansutbildning kommer att gälla oavsett fram till minst 24 januari.

Följer utvecklingen

Gymnasieledningen har en fortsatt tät dialog med Upplands lokaltrafik, Region Uppsalas smittskyddsenhet och skolorna för att bevaka smittspridningen under perioden. Läget kan snabbt förändras och skolorna vill så snart som möjligt kunna återgå till enbart klassrumsundervisning.

Lunchpeng till eleverna

Uppsala kommun fortsätter att ge elever lunchersättning med 30 kronor per dag för de dagar de har distansundervisning. Alla elever får information via e-post om hur pengarna ska betalas ut. 

Utbetalningen kommer att ske efter 19 februari, då det kan hända att beslutet om fjärr- och distansundervisningen omprövas innan dess. 

Undantag från distansundervisning

Vissa gymnasier kan återgå till klassrumsundervisning efter jullovet, andra kan ha viss fjärr- och distansundervisning och det kan göras undantag för nödvändiga praktiska moment och examinationer på ett sådant sätt att trängsel i lokalerna kan undvikas.

– Det är inget önskat läge då vi vet att undervisningen fungerar som allra bäst i klassrummen men med de här undantagen har vi också möjlighet att stötta de elever som har behov, säger gymnasiechefen Christine Kastner Johnson.

Följande utbildningar/kurser/klasser/elever/moment är undantagna: IMA estet, elever med stödbehov, årskurs 3.

Information om vad som gäller på respektive gymnasieskola finns här på uppsala.se

16 december 2020