14/10 CV19 påminnelse

Uppmärksamma informationsvägarna angående Covid19

Information om coronaviruset - covid-19
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/

Riktad information till Gymnasielever och vårdnadshavare
https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/coronaviruset/information-med-anledning-av-coronaviruset/

Skolan informerar vid smitta av covid-19

För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 informerar personer i sin närhet. Uppsala kommuns gymnasieskolor informerar därför elever och deras vårdnadshavare när det finns konstaterad smitta på skolan. Uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

Skolan informerar endast de personer som varit nära den smittade personen och som kan ha utsatts för en smittrisk. Enligt smittskyddsläkaren finns smittorisk när någon varit inom två meter i mer än 15 minuter, från 24 timmar innan insjuknade.

Personer som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna. Friska personer ska inte boka tid för provtagning, men vid symtom ska de stanna hemma och boka tid för provtagning.

Kontakta sjukvården via 
1177.se

14 oktober 2020