detaljbild noter Foto: Lars Homeyer

Mentorer

Ingalill

Ingalill Lund
018-727 97 62

epost

Heltidsmentor för ESB17, ESB18, ESB19, ESE17, ESE19, SER17, SER18, SER19 (tidigare Lina som mentor)

Henrik Alriksson
018-727 97 xx

epost

 

Mentorskap
SPE18 Alexander Eriksson 
SPE19 Susanne A Grahm 
ESM18 Jan Krantz 
ESM19 Britta Röjås 
ESE18 Lars Linell

Uppdaterad: