Förlängd studiegång

Ansökan om förlängd studiegång görs på blankett som finns att hämta hos SYV. Ansökan fylls i tillsammans med SYV och ska vara inne senast 12 maj.

Uppdaterad: