Musikal

Vill du stå på scen, sjunga och agera inför publik? Då passar vår högskoleförberedande musikinriktning med Musikalprofilering dig!

Musikal – sång, dans och teater!

Du får enskild undervisning i sång samt ytterligare ett instrument. Du följer musikprogrammets kurser men får dessutom lektioner i dans och teater under hela din gymnasietid och medverkar varje år i skolans stora musikaluppsättning!

Du spelar även i ensemble tillsammans med andra musikelever och studerar även samma kurser som de andra musikeleverna gör. Du som väljer inriktningen musik med musikal som huvudinstrument får en gedigen och bred utbildning som genomsyras av skapande i olika former. Ämnen för fördjupning är till exempel: Dansgestaltning, Dansteknik, Scenisk gestaltning, Sceniskt karaktärsarbete, Musikproduktion med mera

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbildar i musik ger vi dig mest undervisningstid av alla i ämnet! Vi ger dig individuella lektioner minst 50 minuter varje vecka under hela din studietid. Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och gemensamma projekt med en eller flera av skolans andra inriktningar, till exempel bild & form, film tv- & radioproduktion.

Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid som förbereder dig för en kreativ framtid!

Efter gymnasiet

Utbildningen ger dig din grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder vi många kurser så att du även kan få särskild behörighet om du vill studera vidare till exempelvis socionom, jurist, läkare, sjuksköterska med mera.

Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom området. Våra elever söker sig gärna även utomlands efter gymnasiet och studerar vidare vid skolor exempelvis i andra delar av Europa, Australien och Nya Zeeland.

Blankett för
instrumentval
Info Musik

Info Musikal

Info Digital
Musikproduktion
scen ur musikalen Grease, Reginateatern. Foto: Jesper Eklund
scen ur musikalen Grease, Reginateatern. Foto: Jesper Eklund
scen ur musikalen Grease, Reginateatern. Foto: Jesper Eklund
Uppdaterad: