Digitalt musikskapande

Vill du skapa och producera musik? Då passar vår högskoleförberedande musikinriktning dig!

Profilering digitalt musikskapande!

Hos oss kan du studera Digitalt musikskapande som ditt huvudinstrument – du lär dig att producera och skapa din egen musik helt digitalt i professionella ledande mjukvaror. Du får hos oss också enskild undervisning på ett annat instrument eller sång – och spelar även i ensemble tillsammans med andra musikelever. Du studerar även samma kurser som de andra musikeleverna gör.

Du som väljer inriktningen musik får en utbildning som genomsyras av musikskapande i olika former. Musikämnen du kan fördjupa dig vidare inom är till exempel: Musikproduktion, Ensembleledning – och Estetisk kommunikation genom vår årliga musikal.

I jämförelse med andra skolor i regionen som utbildar i musik ger vi dig mest undervisningstid av alla i ämnet! Vi ger dig individuella lektioner minst 50 minuter varje vecka under hela din studietid – tiden fördelas på ditt 1:a och 2:a instrument/sång.

Vår miljö är kreativ där vi har samarbeten och gemensamma projekt med en eller flera av skolans andra inriktningar, till exempel bild & form, film tv- & radioproduktion. Du kan se fram emot en rolig och utvecklande tid som förbereder dig för en kreativ framtid!

Efter gymnasiet

Utbildningen ger dig din grundläggande behörighet för vidare högskolestudier och lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska, och samhällsvetenskapliga ämnen. Dessutom erbjuder vi många kurser så att du även kan få särskild
behörighet om du vill studera vidare till exempelvis socionom, jurist, läkare, sjuksköterska med mera. Vidare musik- och ljudstudier finner du bland annat hos Kungliga musikhögskolan Stockholm, Musikhögskolorna i Malmö, Göteborg, Piteå, Ingesund och Örebro. Vidare finns Mälardalens högskola, Universiteten i Uppsala, Kalmar & Växjö, Malmö, Göteborg och Lund.

Även folkhögskolorna i landet erbjuder ett brett utbud av vidareutbildningar inom området. Våra elever söker sig gärna även utomlands efter gymnasiet och studerar vidare vid skolor exempelvis i andra delar av Europa, Australien och Nya Zeeland.

Blankett för
instrumentval
Info Musik

Info Musikal

Info Digital
Musikproduktion
Uppdaterad: