Ljudproduktion 1

Radio och podproduktion i våra ljud- och radiostudios. I kursen Ljudproduktion 1 får du lära dig grundläggande bearbetning av ljud med analog och digital teknik. Du kommer framförallt att producera radio i podcastformatet men också radioreportage och studioprogram. Du får lära dig grundläggande ljudlära, ljudteknik samt grund-läggande teknik med ljudredigering för tal och musik.

Använda olika plattformar för spridning av olika ljudproduktioner. Koppling och styrning av ljudutrustning för inspelning vid livesändningar. Planering, genomförande och utvärdering av ljudproduktionsprojekt i samarbete med andra. Övrigt innehåll i kursen är lagar och regler som gäller konstnärliga produktioner, till exempel upphovsrätt. Arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård, belysning, arbetstidsregler och arbetsmiljöregler.

Uppdaterad: