Arbetsprover

Information om arbetsprover vid ansökan till Nationella estetiska programmet och Särskilda varianter inom det estetiska området – samt information kring antagning till inriktningen Musik.

Speldesign – Vänligen sänd in material till oss så att det är skolan tillhanda under vecka 20. Skicka till; Uppsala kommun, Uppsala estetiska gymnasium, 753 75 Uppsala. Vill du maila in filer vill vi helst att du skickar in material som pdf till uppsalaestetiska@uppsala.se

 

Speldesign

Arbetsprovet består i att du beskriver hur ditt favoritspel skulle kunna återskapas med egen touch. Det nyskapade spelet ska på tydligt sätt skilja sig från originalet, till exempel genom ett annorlunda grafiskt uttryck, att det utspelar sig i en annan miljö eller med en förändrad story.

Arbetsprovet består av en beskrivning av idé, genomförande och reflektion. Det kan lämnas in i valfri form och får bestå av flera format, till exempel av dokument och/eller tecknade skisser. Håll din text inom 500 till 1.000 ord. Använder du färre ord är även det helt okej.

Viktigt är att alla delar av arbetsprovet märkts med namn, adress och personnummer.

 

Musik

När du söker till inriktningen Musik måste du först fylla i en valblankett för instrument/sång/digitalt musikskapande. Du som söker kommer även att kallas till diagnostiskt spel/sång. Detta sker för att vi ska kunna planera gruppindelning, schema och lärarfördelning till hösten. Du som söker till musik kommer att få hemsänt ett separat informationsbrev med datum och tider för detta. Se även information som finns på inriktningssidan.

Musik – inträdesprov
Vi skickar kallelse under april/maj med exakt tid och mer information till alla som sökt musik vid Uppsala estetiska i första och andra hand.

Alla som ska komma får kallelse med brev.
För vidare information kontakta eva.berglund@skola.uppsala.se


Se blanketten för instrumentval. Fyll i, spara och maila, eller skriv ut och skicka in. Den finns även länkad via Gymnasieintagningens sida.

 Blankett för instrumentval

Uppdaterad: