Arbetsprover

Information om arbetsprover vid ansökan till Nationella estetiska programmet och Särskilda varianter inom det estetiska området – samt information kring antagning till inriktningen Musik.

Speldesign – Vänligen sänd in material till oss så att det är skolan tillhanda under vecka 20. Skicka till; Uppsala kommun, Uppsala estetiska gymnasium, 753 75 Uppsala. Vill du maila in filer vill vi helst att du skickar in material som pdf till uppsalaestetiska@uppsala.se

 

Speldesign

Arbetsprovet består i att du beskriver hur ditt favoritspel skulle kunna återskapas med egen touch. Det nyskapade spelet ska på tydligt sätt skilja sig från originalet, till exempel genom ett annorlunda grafiskt uttryck, att det utspelar sig i en annan miljö eller med en förändrad story.

Arbetsprovet består av en beskrivning av idé, genomförande och reflektion. Det kan lämnas in i valfri form och får bestå av flera format, till exempel av dokument och/eller tecknade skisser. Håll din text inom 500 till 1.000 ord. Använder du färre ord är även det helt okej.

Viktigt är att alla delar av arbetsprovet märkts med namn, adress och personnummer.

 

Musik – formulär och inträdesprov

När du söker till inriktningen Musik måste du även fylla i en valblankett för instrument/sång/digitalt musikskapande.

Inträdesprov
Du som söker kommer även att kallas till diagnostiskt spel/sång som poängsätts med upp till 100 poäng. Poängen läggs till meritpoängen.

Detta gör skolan för att vi ska kunna planera gruppindelning, schema och lärarfördelning till hösten.

Skolan skickar kallelse under april/maj med exakt tid och mer information till alla som sökt musik vid Uppsala estetiska i första och andra hand.

Elever vid Digitalt musikskapande & musikproduktion kommer att kallas till en träff med lärarna.

2023 sker inträdesproven under v17 eller 18.

För vidare information kontakta eva.berglund@skola.uppsala.se

Formulär för instrumentval – länkas även in från Antagning Gymnasieskola.

Uppdaterad: